Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
solaceinthesky
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
solaceinthesky
4815 8f92 500
Reposted fromtgs tgs viaanimaresk animaresk
solaceinthesky
1105 1341 500
Reposted bydupakupa756565656darksideofthemoonSilentForestmolotovcupcakeTabslalokrund2015mikefMtsenkokolokoexistentialmalborghettopassingbirdv2pxcarsten233GEEK1p856kingtamarenegatKetchupsuicideseraapertureUncommonSensenaichpwgmoppiefafnirscavestiopa46panpancernydrfredschlachtorosElbenfreundTehawankaYarrickMagoryanbollabollanoxeocornisfastjackbiiancafutureiscomingLanou
solaceinthesky
1103 5d88
Reposted bydupakupa756565656toxicsoulFifSilentRulejanuschytrusdenianLukasYorkgafckisbackqlaumaxhornypigeoninnocencjaKik4sniedobrzev3bsonodifferenceghalbadiousschlachtorostchortniedoskonaloschrafnhormezastrzepypotatoedomixmolotovcupcakeapertureschaafgreywolfchrrescostiopa46celmaifrumosohfucktycznieangusiastyfistashkovangry-mushroomp856rurkymkaynoajustonebulletlinasakuraaizujustminetytekoutofmyheadtentacleguyDagarhenznuhAtarifinkreghpassingbirdcarsten233koskoss
solaceinthesky
1102 ab75 500
Reposted bynoisetalesliwqkokolokodeinneuerfreundDagarhenLiumtchortanastasietrockenobstsalatFifmalborghettooskinawetsredniocarsten233pomoor919januschytrustiggerp856SilentForestvairapsygatepressanybetonlamnedtoskalatteabandronedvaniteschlachtorosniedoskonaloscSantheskillzmcflypanpancernyjudyszasuperbrainzJoschIsAGeekanderer-tobiandrewmylestomashdotmariuszmichalkoziolcornymisticknoxeoambassadorofdumbbiiancagreywolfAtari
solaceinthesky
1101 143f 500
solaceinthesky
1100 dd11 500
Reposted bynoisetalesinzynierkokolokodeinneuerfreundMuskam4r1obladzikTabsladrain832AnneBonnydupidaycontrolhpquotezniskowoFiflaparisienneElbenfreundhebiinmybetterworldgrovlywwannielinasakuraaizuthebizonrurkylesatyreewisiafreewayohfucktycznieohsoquietschlachtorosdusieleccperfectsenseelsTheEvexestiopa46emtezmazupealkonarkoNoCinderellalaparisienneintroweirdsfupducknishe1wildgirlchar47superbrainzhwaiting8agiennyNajadanoticeablenobodyrichardthpiehusinnocencjanokturnalzupamarzensrcemojebreatheslow123pazdihereyestobecontinuedMrrrukNoCinderellacisakrossesoutofmyheadmetalfairylinemaddcappaqueMsSuzannadupakupa756565656kama1110frequenzwassernothingiseverythingKacSoussecisakbajubaj
solaceinthesky
1099 d498 500
Reposted bytoxicsoulliwq
solaceinthesky
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Soup
Reposted fromtomusterup tomusterup
solaceinthesky
Życie ma dokładnie taką wartość, jaką mu się przypisuje, sformułowanie z pewnością banalne. Dla mnie zrozumienie tego było tak nowe i zapierające dech w piersiach, że nie umiałem go urzeczywistnić.
— Ingmar Bergman "Laterna magica"
Reposted frommissljud missljud
solaceinthesky
Możliwe, że jestem i byłem zawsze wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommissljud missljud
solaceinthesky
solaceinthesky
solaceinthesky
0225 85b3 500
"Dear, if I wanted to hurt anyone here, I would have done so already..."
Reposted fromhagall hagall
solaceinthesky
0241 ea21
Reposted fromrubinek rubinek
solaceinthesky
0262 2530 500
Reposted fromipo ipo
solaceinthesky
Reposted fromshakeme shakeme
solaceinthesky
Reposted fromFlau Flau
solaceinthesky
0708 f83b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
solaceinthesky
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl